ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับกิจกรรมที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จังหวัดขอนแก่น