โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27


ผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 (อย่างไม่เป็นทางการ)

ม.1 ห้อง EIS ม.1 ห้องปกติ ม.4 สายวิทย์-คณิต ม.4 สายวิทย์-ภาษา ม.4 สายอาชีพ

เข้าหน้าหลักเว็บโรงเรียน