โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม รวมพลังพิชิตผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอบ O-NET
ร่วมนับถอยหลังสู่การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 3-4 มีนาคม 2561


[ เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน ]